ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БЛОГИ ЯК НОВІ ЗАСОБИ В СУЧАСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 238-254

Keywords : блог; особистий блог; тематичний блог; історичні етапи журналістики; комунікація; нові медіа; нові комунікаційні технології; Інтернет.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Інформаційна сфера останнього десятиліття реалізувалася в інтеграції різних способів комунікації в інтерактивні інформаційні мережі. Об'єднання в одній системі текстів, зображень, символів та звуків в глобальній мережі і за умови доступного і недорогого доступу, кардинально змінює характер соціальних комунікації. Історія журналістики має свої етапи розвитку: від давніх до сучасних форм, від знаків до сучасних інформаційних технологій. Якщо попередні століття відповідним чином описані і проаналізовані дослідниками, то нові засоби комунікації потребують окремих досліджень. У пропонованій студії здійснено спробу проаналізувати блоги як нові засоби в сучасній комунікації. Блогерство – вирізняється від журналістики тим, що в ньому домінантною є комунікативна функція, що в традиційних засобах масової комунікації є лише під час прямого ефіру на радіо, телебаченні, але часто цензурована інформація модератором, редактором, який визначає кого, коли випустити в ефір. У розвідці акцентується увага на тому, чи є блог видом нової журналістики чи новим журналістським жанром, який увійшов у масову комунікацію. У статті як прикладний аспект розглянуто десять найпопулярніших українських блогерів в Instagram за результатами аналізу інтернет-видань. Зроблено висновки, що блоги є потужними виробниками інформації і, як наслідок, кореляторами мережевих інформаційних потоків. Блогерство і журналістика – два види масової інформаційно-комунікаційної діяльності, між якими є спільне й відмінне, але обидва види мають моральну відповідальність за контент. Інтернет-сайти та соціальні мережі систематично подають рейтинги найпопулярніших блогів. У таких випадках подають автора, його вік, кількість підписників, теми і коротку історію автора, зазичай подають деталі приватного життя блогерів. Така структура подачі матеріалу приваблює увагу споживача інформації.

Last modified: 2021-12-02 03:26:18