ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Aspectes ètics de l’ús de mesures de contenció coercitiva en l’entorn educatiu

Journal: REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-16

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

INTRODUCCIÓ. En els centres educatius es produeixen situacions en què alumnes amb dificultats de regulació de la conducta pateixen episodis d’agitació deguts a frustracions, conflictes entre iguals o incapacitat per acceptar els límits, entre altres motius. En algunes ocasions aquests episodis generen situacions de risc per al mateix alumne o per als seus companys i companyes o per a altres membres de la comunitat educativa. MÈTODE. S’analitzen diversos documents legislatius, normatius, de referència i d’experts des d’una perspectiva teoricoconceptual i crítica. RESULTATS. Els docents han de respondre a situacions de risc associades a episodis d’agitació de l’alumnat de manera ràpida, eficaç i segura. Les estratègies de contenció de l’alumnat són diverses i poden anar des de les contencions verbals i d’acompanyament emocional fins a intervencions en què sigui necessari restringir temporalment els moviments de l’alumne. DISCUSSIÓ. Les contencions coercitives en l’entorn escolar generen diversos neguits en els docents, ja que suposen una contradicció respecte dels principis de beneficència i autonomia. L’excepcionalitat i els riscos que implica l’ús de mesures de contenció coercitiva en els centres educatius obliga a una reflexió ètica sobre la necessitat, els procediments i les condicions de la seva utilització.

Last modified: 2022-01-04 04:04:24