ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МАТЕМАТИЧНО-СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ТВЕРДИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2021, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 23-27

Keywords : дрібнодисперсний пил; здоров’я людини; моделювання; регресійний аналіз; кореляція;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто питання дослідження впливу дрібнодисперсного пилу на здоров'я людини з використанням математично-статистичного моделювання. В якості вихідних даних взято статистичні дані щодо обсягів викидів суспендованих твердих частинок в атмосферу та зареєстрованих випадків хвороб систем кровообігу у населення України протягом 2012–2019 років. Для оцінки взаємозв'язку між декількома факторними ознаками використовували метод кореляційно-регресійного аналізу. Високий зв'язок між фактичними статистичними даними та даними модельного розрахунку, свідчить про наявність дуже сильної залежності захворюваності систем кровообігу населення від викидів дрібнодисперсного пилу. Отримані результати дослідження свідчать про підтверджений ризик здоров'ю та життю населення. Коефіцієнти детермінації дозволяють стверджувати, що викиди дрібнодисперсного пилу є однією із головних причин розвитку хвороб системи кровообігу у людини. Серед видів пилу який надходить в атмосферне повітря від антропогенних джерел викидів, найбільш небезпечним видом пилу для людини є пил, що містить тверді частинки розміром від 2,5 до 10 мкм.

Last modified: 2022-03-24 19:03:41