ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BELEDİYELERİN ASKER AİLE YARDIMLARI

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.11, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-57

Keywords : Askerlik Görevi; Asker Aileleri; Sosyal Yardım; Belediye Hizmetleri; Cumhuriyet Dönemi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde askerlik hizmetinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, silâh altına alınanlardan, aileleri yardım ve desteğe muhtaç duruma düşenlere yardım yapılması gündeme gelmişti. Bu yardım Cumhuriyet öncesinde, merkezi hükümet bütçesinden, aile fertlerine belli bir maaş verilmesi şeklinde, askerlik kanunları içerisinde düzenlenmişti. İstiklal Harbi sırasında sistem sürdürülememişti. Cumhuriyet döneminde ayrı bir kanunla düzenleme yapılarak konuyla ilgili sorumluluk mahalli idarelere devredilmiştir. Muhtaç asker ailelerine düzenli olarak yardım yapılması hususunda mevzuat ve uygulamayla ilgili gelişmeler konuyu başlangıçtan oldukça farklı bir noktaya getirmiştir. Belediyelerin konu ile ilgili görevleri devam etmekle birlikte, yardım için başlangıçta öngörülen gelir kalemlerinden hiçbir tahsilât yapılmadığından yardım da gereğine uygun yerine getirilememektedir.

Last modified: 2022-04-19 22:44:44