ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АНАЛІЗ НА ВМІСТ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІДВАЛУ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ ДТЕК ШУ «ГЕРОЇВ КОСМОСУ» З ПОДАЛЬШОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ БІОВИЛУГОВУВАННЯ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2022, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 18-22

Keywords : відвали вуглевидобування; фізико-хімічні показники; метод мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Незважаючи на стрімкий розвиток альтернативних видів енергії, використання корисних копалин, все ще відіграє важливу роль у промисловому секторі, і Україна не виняток. Підприємства ДТЕК Енерго є ключовим гравцем в вугільно-промисловій галузі України. Виробничі потужності даного сегмента представлені 13 шахтами та 4 вуглезбагачувальними фабриками. Відвали та шламонакопичувачі містять близько 1,3 млрд т порід із щорічним поповненням близько 60 млн. т. Дані території займають великі площі і потребують рекультивації в майбутньому. В даній роботі представленні результати фізико-хімічного аналізу відвалу вугле-видобування ДТЕК ШУ «Героїв Космосу», а саме такі показники як: pH та електропровідність субстрату (ЕП), вміст поживних речовин, визначити вміст водорозчинних хімічних елементів у породному відвалі, концентрацію рідкоземельних елементів. Результати отриманих даних в подальшому дають змогу підібрати найоптимальніший метод фіторемедіації, залучаючи рослини, з подальшим біовилуговуванням рідкоземельних металів.

Last modified: 2022-06-09 23:26:19