ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Jacques Rancière ve Disiplinsizlik (Jacques Rancière and Indiciplinarity)

Journal: Arete Journal of Political Philosophy (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 41-51

Keywords : Politika; Felsefe; Edebiyat; Bellek (Politics; Philosophy; Literature; Memory);

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çağımıza dair teşhisleri ve tartışmaları şekillendiren kategorileri sorunsallaştırmaya çalışıyorum. Böylece demokrasinin hem zengin toplumların devlet biçimleri ve yaşam tarzlarıyla resmi özdeşleşmesini hem de tahakkümün gerçeklerini maskeleyen bir form olarak itham edilmesini reddederek, demokrasiyi yeniden düşünme girişiminde bulundum. Resmi “avukatları” ve Marksist eleştirmenleri demokrasiyi temelde tüketiciler toplumu olarak tanımlanan bir toplum üzerine inşa edilen bir yönetim biçimi olarak tanımlama hususunda hemfikirdirler. Bu baskın görüşe karşı, demokrasinin gerçek skandalını yeniden devreye soktum; bu skandal, her türden yönetimin son kertede meşruiyet için dayandığı zeminin boşluktan başka bir şey olmadığı gerçeğidir. Bu yaklaşım, siyasetin temeli olarak herhangi birinin veya herkesin yöneten ya da yönetilen olma bakımından eşit kapasiteye sahip olduğunu ileri sürer. Demokrasiyi, bir devlet ya da toplum biçimi olarak değil, herhangi birinin başkasıyla eşitliğini devreye sokan eylem biçimlerinin yayılımı olarak kavramaya böylelikle yöneldim.

Last modified: 2022-06-13 23:27:51