ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRKÜLERDEKİ İSİM GRUBU ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 106-118

Keywords : Sözcük öbekleri; isim; sıfat; sıfat tamlaması; türkü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sözcükler, evrendeki nesneleri ve eylemleri karşılayan ve onlara ad olan dil birlikleridir. Öte yandan tek bir sözcük ile karşılanması mümkün olmayan, sözcüklerden daha geniş dil birlikleri de mevcuttur. Varlığa ad olan sözcükleri nitelemeye yarayan bu dil birlikleri, sözcük öbekleridir. Sözcük öbekleri tek bir nesneyi ve eylemi birlikte karşılayan sözcükler topluluğudur. Sözcük öbekleri içerisinde bir sıfat ve bir isim unsurundan meydana gelen öbeklere sıfat tamlaması grubu/isim grubu denilmektedir. Çalışmada Merdan Güven'in On Bin Yılın Türküsü ve Kırık Sazın Türküsü eserlerinden seçilen elli (50) türküde tespit edilen sıfat tamlaması grubu/isim grubu örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, türkülerde bulunan sıfat tamlaması grubu/isim gruplarının saptanmasıdır. Tarama ve örnekleme yöntemiyle belirlenen öbeklerin türkü metinleri içerisindeki kullanım sıklığı ortaya konulmuştur. Bulgular, sıfat tamlaması grubu/isim grubu ana başlığı içerisinde 11 alt başlıkta değerlendirilmiştir.

Last modified: 2022-06-16 20:26:45