ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ESKİ TÜRK YAZITLARININ ÂLİMİ / BİLGESİ GUBEYDULLA AYDAROV

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 191-199

Keywords : Gubeydulla AYDAROV; Türkoloji; eski Türk yazıtları; eski Türk dili; Kazakistan;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkoloji alanında eski Türk yazıtları ve eski Türk diliyle ilgili araştırma ve incelemeleri yapanların kimler olduğuna bakıldığında genelde Rus ve Alman Türkologların adlarının ön planda tutulduğu dikkati çeker. Son derece başarılı çalışmalar yapmalarına ve eserler (kitaplar, makaleler ve bildiriler) yazmalarına rağmen Türkiye'deki ve Türk dünyasındaki bilim adamlarının adlarına ve çalışmalarına ise literatürde çok fazla yer verilmediği görülür. Türk dünyasında eski Türk yazıtlarıyla ve eski Türk diliyle ilgili araştırma ve inceleme yapan bilim insanlarının sayılarının da çok az olduğu ne yazık ki acı bir gerçektir. Bunun elbette farklı sebepleri vardır. Sovyetler Birliği Dönemi'nde, eski Türk yazıtlarıyla ve eski Türk diliyle ilgili çalışma yapmak bilim insanları tarafından riskli görüldüğünden bu alanda çalışmayı çok az kişi tercih etmiştir. Türkiye dışında hem eski Türk yazıtlarıyla hem de genel anlamda Eski Türkçe Dönemi'nde yazılan diğer eserlerle ilgilenen bilim insanlarından biri de Kazak bilim adamı Gubeydulla AYDAROV olmuştur. AYDAROV, Sovyetler Birliği Dönemi'nde eski Türk yazıtlarıyla ve eski Türk diliyle ilgili bilimsel-akademik çalışmalar yapan, kitaplar yazan, korkusuz ve cesur bilim adamlarından biridir. AYDAROV, hem Sovyetler Birliği Dönemi'nde hem de bağımsız ve özgür Kazakistan Cumhuriyeti Dönemi'nde birbirinden değerli eserler yazarak, öğrenciler ve akademisyenler yetiştirerek Türkoloji çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuştur. AYDAROV, Türkoloji alanında yaptığı bilimsel-akademik çalışmalar ve yazdığı eserler sayesinde “büyük âlim” ve “bilge” sıfatlarını sonuna kadar hak etmektedir. Bu makalede AYDAROV'un hayatı, eski Türk dili çalışmalarına katkıları hakkında bilgi verilerek onun ve eserlerinin genç bilim insanları tarafından tanınması hedeflenmiştir.

Last modified: 2022-09-20 15:57:24