ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Logarfmik funksiya qatnashgan murakkab tenglamalarni yechish usullari haqida

Journal: Science and Education (Vol.3, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 16-22

Keywords : Logarfmik funksiya; teskari funksiya; aniqlanish sohasi; monotonlik; tenglama; ildiz; yechim; simmetriya; soddalashtirish; xossalar; taqqoslash metodi; logarifmlash; almashtirish; asos;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ko'p hollarda logarfmik tenglamalarga oid murakkabroq masalalarni yechish logarfmik funksiyalarning xossalarini yaxshi bilish bilan birga ularni o'z o'rnida qo'llay olishni talab etadi. Bunda tenglamalarni yechishning mavjud metodlari va almashtirish formulalarini qo'llash orqali berilgan tenglamani algebraik tenglamaga keltirish muhim masaladir. Ushbu maqolada murakkablik darajasi yuqori bo'lgan mavzuga oid ba'zi tenglamalarni yechish masalalari o'rganilgan bo'lib, matematikaga layoqatli o'quvchilar, talabalar va yosh o'qituvchilarga mavzu doirasida uslubiy ko'rsatmalar berilgan.

Last modified: 2022-09-29 14:48:39