ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İBRAHİM KOCA VE DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NİN BURSA NÜSHASI ÜZERİNE

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 275-324

Keywords : İbrahim KOCA; Dede Korkut Oğuznameleri; Dede Korkut Oğuznameleri’nin Bursa Nüshası; Nilüfer / Fadıllı; Bursa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türk dilinin, edebiyatının, tarihinin ve kültürünün yazılı kaynaklarından söz edildiğinde akla gelen eserlerden biri hiç kuşkusuz ki Dede Korkut Oğuznameleri'dir. Dede Korkut Destanları, Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut Soylamaları vb. adlarla da anılan Dede Korkut Oğuznameleri, hem geçmişte hem de günümüzde bütün Türk dünyasında en fazla okunan ve bilinen eserlerden biri olmuştur. Bunda Dede Korkut Oğuznameleri'nin etnik ve kültürel kimliğin (Türklüğün, Türk kimliğinin ve Türk kültürünün) korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında son derece etkili bir araç olarak kullanılmasının rolü büyüktür. Dede Korkut Oğuznameleri'nin 2022 yılına kadar Dresden, Vatikan, Ankara ve Günbed yazmalarının / nüshalarının olduğu bilinmektedir. Oysa 2018 yılında din görevlisi Sait COŞAR tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Fadıllı mahallesinden temin edilerek İbrahim KOCA'ya hediye edilen ve İbrahim KOCA tarafından da Bursa Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesine bağışlanan, 2019 yılından beri de belirtilen müzede sergilenen Dede Korkut Oğuznameleri'ne ait eser, 2022 yılına kadar bilim dünyasının dikkatini çekmemiştir. Eserin varlığından bilim dünyasını Ersen ERSOY haberdar etmiş; Saadettin ÖZÇELİK de TDK tarafından yayımlanan Türk Dili dergisinde bir tanıtım yazısı yayımlamıştır. Bu makalede önce Dede Korkut Oğuznameleri'nin Bursa Nüshası'nı Bursa Büyükşehir Belediyesine bağışlayan koleksiyoner, kültür ve sanat erbabı, iş adamı İbrahim KOCA hakkında bilgi verilmekte sonra da Dede Korkut Oğuznameleri'nin Bursa Nüshası ve bu nüshanın kaynağı hakkında bölgede tarafımızdan yapılan araştırma ve incelemelere yer verilmektedir.

Last modified: 2023-01-06 15:22:19