ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hilbert fazosidagi chiziqli operatorlar va o’z-o’ziga qo’shma operatorlar spektri haqida

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 19-33

Keywords : Hilbert fazosi; operatorlar; izomorf fazo; norma; chiziqli operator; chegaralangan operator; normallangan fazo;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Hilbert fazosidagi chiziqli operatorlar va qo'shma operatorlarning spektri haqida ma'lumotlar keltirilgan. Mavzuni to'liq yoritish uchun ta'rif, teoremalar va bir qator misollar yechib ko'rsatilgan.

Last modified: 2023-03-08 19:46:49