ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Амударё ҳозирги дельтаси чап қирғоғининг тупроқ қоплами структураси картаси ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишда унинг аҳамияти

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 96-101

Keywords : рельеф; тупроқ қоплами; тупроқ қоплами структураси; суғориладиган ўтлоқ ва суғориладиган - ботқоқ тупроқлар;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ушбу мақолада Амударё ҳозирги дельтаси чап қирғоғининг тупроқ қоплами делта шароитида табиий мелиоратив шароити шаклланишида релйефнинг аҳамийати катта. Ҳудудда релйефнинг шаклланишида йер усти сув оқими ва мелиоратив шароитини ўзаро боғлиқлигини очиб беришда лито-морфо-педогенез жараёнининг ролини ўрганиш муҳим. Дельта шароитида табиий-мелиоратив шароитнинг шаклланишида дельтада рўй берган лито-морфо- педогенез жараёнининг роли катта. Рельеф пластикаси картаси ана шу жараённи вужудга келишига сабабчи бўлган ер усти сув оқими ролини ўрганишда ягона усулдир.

Last modified: 2023-03-12 22:41:58