ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Xorazm viloyati qishloq xo’jaligi sohalarini ilm-fan yutuqlaridan foydalanib rivojlantirish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 160-163

Keywords : quyi Amudaryo; obikor dehqonchilik; irrigatsiya tizimlari; tuproq melioratsiyasi; mikroiqlim; meliorativ tadbirlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Qishloq xo'jaligi milliy iqtisodiyotning muhim va mehnattalab tarmoqlaridan biri bo'lib, tarmoq sohalarining rivoji ilm-fan yutuqlarini amaliyotga to'g'ri qo'llay bilishdadir. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida kuzatilayotgan ayrim yutuq va kamchiliklar, ularning yechimlari Xorazm viloyati misolida ko'rsatilingan.

Other Latest Articles

Last modified: 2023-03-12 22:56:25