ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОДОВЖЕННЯ РЯДІВ ДАНИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ПОКАЗНИКІВ СХОЖИХ РЯДІВ

Journal: Bulletin of Cherkasy State Technological University (Vol.1, No. 15)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 78-86

Keywords : часові ряди; регресія; поповнення даних; машинне навчання; sklearn; недостатність даних; гідрологія;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проблема недостатності інформації суттєво впливає на вибір підходів та методів аналізу рядів даних, а також на якість отримуваних результатів. Зважаючи на таку проблему, автори роботи вважають, що актуальним є питання розробки й аналізу підходів та моделей для подовження рядів даних. Основною задачею є описання та реалізація технології подовження рядів даних. В основу реалізації технології закладено використання значень схожих рядів даних як ознак для подовження певного ряду даних, представленого тими ж показниками, що й схожі ряди даних. В роботі описано схему визначення схожих рядів даних. Згідно з цією схемою найбільш схожими рядами даних є такі, що мають найменше значення відстані та сильний прямий кореляційний зв'язок, обчислені між потенційно схожим рядом та рядом, для якого буде відбуватися подовження. Для подовження ряду розглядаються сім моделей. За результатами обчислювального експерименту встановлено, що найкращі результати отримано при використанні двох моделей: суми зважених значень по групі схожих рядів та середньозважених значень по групі схожих рядів, з коригуванням на середнє значення ряду, для якого виконується подовження. В результаті проведеного аналізу можна дійти висновку про можли-вість використання розробленої технології для вирішення задачі подовження рядів даних. При подальших дослідженнях планується використання отриманих результатів для розробки та аналізу методів поповнення пропущених значень у часових рядах.

Last modified: 2023-04-14 09:47:18