ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ikkilamchi polietilentereftalatning mexanik qayta ishlash retsikli

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 490-494

Keywords : polietilentereftalat (PETF); ichki qovushqoqlik; xemoliz; poliolefinlar; quritish; ikkilamchi xomashyo; texnologik chiqindi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hozirgi kunda ishlab chiqarishning, fan va texnikaning rivojlanishi atrof-muhitga ko'plab turli chiqindilarning to'planishiga sabab bo'lmoqda. Yer aholisi soni o'tgan asrning boshidan to yangi asrning shu kunigacha bir necha barobar o'sdi. Bu esa o'z yo'lida ularni hayotiy zarur mahsulotlar bilan ta'minlash uchun mamlakatlarda ko'plab zavod-fabrikalarning qurilishiga, plastik chiqindilarning ko'payishiga olib keldi. Oqibatda tabiat ayovsiz ishlatildi va ishlatilmoqda va uning o'zi turli chiqindilar bilan to'lib toshmoqda. Ushbu maqolada polietilentereftalat chiqindilarini qayta ishlash usullari keltirilgan.

Last modified: 2023-05-09 19:34:59