ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Navier-Stoks tenglamasi yordamida gidrodinamik masalalarni sonli modellashtirish usuli

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 509-513

Keywords : Navier-Stoks; suyuqlik; bosim; tenglama; zichlik; sonli usul;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Navier-Stoks tenglamalari siqilmaydigan suyuqliklar harakatini boshqaradigan qisman differentsial tenglamalardir. Bu tenglamalar suyuqliklar mexanikasining asosiy tenglamalarini tashkil qiladi. Suyuqlikning harakati turli xil xususiyatlar bilan boshqariladi. Suyuqlik oqimining xatti-harakatlarini yoritish va matematik modelni ishlab chiqish uchun ushbu xususiyatlar fizik va raqamli soha o'rtasidagi o'tishni ta'minlash uchun aniq belgilanishi kerak.

Last modified: 2023-05-09 20:01:09