ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Mineral qo’shimchalar yordamida mayda to’ldiruvchili betonlar xossalarini yaxshilash

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 635-637

Keywords : og‘ir beton; mineral qo‘shimchalar; material strukturasi; binar qo‘shimchalar; beton mustahkamligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada og‘ir betonlarning qurilish-texnik va texnologik xossalarini yaxshilash maqsadida ishlatiladigan mineral qo‘shimchalar tadqiq qilingan.

Last modified: 2023-05-09 20:23:01