ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kontroling 4.0 u vrijeme primjene novih tehnologija

Journal: Zbornik Veleučilišta u Rijeci - Journal of the Polytechnic of Rijeka (Vol.11, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 173-191

Keywords : kontroling 4.0; industrija 4.0; nove tehnologije; VUCA okvir; poslovno upravljanje;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Industrija 4.0 utjecala je na porast velike količine podataka, a sukladno tome javljaju se zahtjevi u okolini vezano za obradu tih informacija u profesijama poput računovodstva, financija i kontrolinga. Digitalna disrupcija predstavlja utjecaj digitalnih tehnologija na dosadašnji ustaljeni način poslovanja koji se posljedično mora mijenjati sukladno razvoju novih tehnologija. Pojava novih tehnologija dovela je do revolucionarnih pomaka u obradi podataka i donošenju odluka, te utječe značajno na promjenu uloge kontrolera u organizaciji. Svrha rada je istražiti koncept kontrolinga 4.0 u kontekstu primjene novih tehnologija. Cilj rada je kroz primjenu metoda analize i sinteze, te pretežito teorijskim pristupom, napraviti pregled suvremene međunarodne i domaće literature te pružiti rezultate dosadašnjih istraživanja u području kontrolinga. Nadalje, prikazati ulogu novih tehnologija u kontrolingu 4.0 kao suvremenih metoda i alata koje doprinose transformaciji uloge kontrolinga tj. bržem, kvalitetnijem planiranju i odlučivanju u VUCA okruženju. Temeljem dobivenih rezultata istraživanja, istaknut je teorijski doprinos primjene novih tehnologija u kontrolingu 4.0, te praktične implikacije za menadžere i kontrolere usmjerene prvenstveno na primjenu novih tehnologija u odlučivanju.

Last modified: 2024-04-18 22:18:08