ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Optimizacija SQL upita na primjeru AWS servisa

Journal: Zbornik Veleučilišta u Rijeci - Journal of the Polytechnic of Rijeka (Vol.11, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 289-310

Keywords : SQL; optimizacija; veliki podaci; računarstvo u oblaku; Amazon Web Services;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Količina nastalih informacija svakim se danom povećava, a time rastu i zahtjevi za kapacitetom računalnih resursa kojima se one obrađuju i analiziraju. Rastuću ulogu u obradi podataka ima računarstvo u oblaku. Budući da se korištenje usluga u oblaku uobičajeno temelji na plaćanju po potrošnji, poznavanjem mogućnosti optimizacije i efikasnog korištenja resursa moguće je upravljati željenim performansama i troškovima. U ovom radu opisani su i prikazani na praktičnom primjeru različiti postupci koji se mogu provesti u svrhu optimizacije podataka i SQL upita, a prilikom korištenja usluga u oblaku za rad s velikim podacima. Opisani postupci uključuju odabir formata i provedbu kompresije podataka, ali i razne druge mogućnosti značajne za rad u oblaku, poput particioniranja podataka i planiranja strukture SQL upita. U praktičnom dijelu rada, nad podacima različitih obilježja proveden je niz SQL upita kako bi se usporedile performanse u odnosu na primijenjene postupke i obilježja upita. Temeljem navedenih postupaka i prikupljenih rezultata, može se zaključiti kako postoji veći broj mogućnosti putem kojih se može optimizirati provedba SQL upita. Važnost ovih postupaka sastoji se u njihovom doprinosu učinkovitom i isplativom korištenju usluga u oblaku prilikom rada s velikim podacima.

Last modified: 2024-04-24 20:32:49