ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ROSSIYA IMERIYASI TOMONIDAN O’RTA OSIYONI BOSIB OLINISHI VA MUSTAMLAKAGA AYLANTIRILISHI MASALALARINING MAHALLIY VA NEMIS TARIXSHUNOSLARI TOMONIDAN O’RGANILISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.4, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 272-80-280

Keywords : Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyo xonliklariga nisbatan olib borgan bosqinchilik siyosati; bosib olish bosqichlari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Rossiya imperiyasi keng mustamlakachilik siyosatini O'rta Osiyoni bosib olishga qaratdi. Mazkur maqolada O'rta Osiyo xonliklarning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi bosqichlari va mahalliy aholining rus bosqiniga qarashi kurashi, O'rta Osiyo xonlikarning taslim bo'lishi mahalliy va nemis adabiyotlaridagi talqini tahlil etilgan.

Last modified: 2024-06-11 16:12:44