ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA VATANGA MEHR MAZMUNINI IFODALOVCHI AFORIZMLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 644-652

Keywords : Aforizm; Ingliz aforizmlari; O'zbek aforizmlari; madaniyat; maxsus omillar; vaqt tushunchalari; vatan; mehr;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Aforizmlarning asosiy xususiyati hikmatli, tipik fikrning qisqacha badiiy ifodasi bo‘lib, unda tasvir emas, ifoda ma'no yetakchisi hisoblanadi. Maqolada bir tomondan nutqdagi aforizmlarning sintaktik o‘ziga xosliklarini o‘rganishga qiziqish bildirilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan ingliz va o‘zbek tillari nutqidagi semantik xususiyatlari atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi - umumiy fikrlarni ifodalashning og'zaki vositasi sifatida aforizmning pragmatik kvalifikatsiyasining tomonlari va differensial xususiyatlarini ibora (frazali matn) shaklida voqelikni universal umumlashtirishni aniqlash va tavsiflash

Last modified: 2024-06-15 04:04:17