ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması

Journal: Journal of Eta Maritime Science (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 93-98

Keywords : Obezite; Beden kitle endeksleri; Denizcilik Fakültesi öğrencileri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin “Beden Kitle Endekslerinin” (BKE) belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 328 öğrencinin 2012 Aralık ayında boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra bu öğrencilerin fakülteye ilk kabullerindeki yapılan boy ve vücut ağırlığı ölçüm verilerini toplamak için arşiv çalışması yapılmıştır. Toplanan veriler kullanılarak hesaplanan, öğrencilerin BKE değerlerinin yıllara göre değişimleri incelenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler ortalama 22,8 BKE değeri ile “normal kilolu” olarak Fakülteye kabul edilmektedir. 5 yıl sonra ise ortalama 24,3 BKE değeri ile “fazla kilolu” sınırına yakın olarak mezun olmaktadır.

Last modified: 2015-07-08 17:53:42