ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türk Gemiadamlarının Beslenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Journal: Journal of Eta Maritime Science (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 135-147

Keywords : Gemide Sağlıklı Beslenme; Türk Gemiadamı; Türk Gemiadamlarının Yeme Alışkanlıkları; Sağlıklı Beslenme;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Diğer meslek gruplarına göre gemi adamlarının çalışma şartları daha ağırdır. Özellikle 7/24 ve belirli periyotlarda (genellikle 3/6/10 ay) gemi üzerinde çalışan ve yaşayan gemi adamlarının temel gereksinimlerinin (barınma ve beslenme şartları) karşılanması önem arz eder. Doğru beslenme adına yapılması gereken her şey sırasıyla belirtilmiş, sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak için önerilerde bulunulmuştur. Bu sebepten Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Gemiadamlarının Sağlık Rehberi yayınlanmıştır. Bu araştırmanın amacı Türk Gemiadamlarının gemide beslenme alışkanlıklarının belirlenmesidir. Böylece uluslararası standartlara uygun olup-olmadığı ve gemide beslenme şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere anket hazırlanmış ve gemide farklı görev yapan 60 Türk Gemiadamına uygulanmıştır. Anket araştırmasına göre elde edilen sonuçlar incelendiğinde genel olarak Türk Gemiadamlarının sağlıklı beslendikleri yiyecek ve içeceklerine dikkat ettikleri saptanmıştır. Verilerden elde edilen bulgulara göre kendilerine zararlı olabileceklerini düşündükleri yiyecek ve içeceklerden uzak durdukları veya olabildiğince uzak durmaya çalıştıkları görülmüştür.

Last modified: 2016-06-22 21:46:07