ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Growth Hacking, Dünyayı İşgal Eden Büyüklere Karşı Bir Kurtuluş Savaşı Olabilir mi?

Journal: Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 33-44

Keywords : Growth Hacking; Büyüme Korsanlığı; Dijital Pazarlama; İzinli Pazarlama; Startup;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bilgi ekonomisinin etkisinin hissedildiği günümüz ortamında, internetin pazarlama üzerindeki rolü hızla artmaktadır. Dijital pazarlama, içerik pazarlaması, online pazarlama gibi bir çok başlık altında toplanabilecek olan; bilgi teknolojileri vasıtasıyla pazarlama faaliyetlerini ifade eden kavramlar “Growth Hacking (Büyüme Korsanlığı)” ile birlikte anılmaktadır. Büyüme korsanlığı, genellikle online girişimlerin, hızlı bir şekilde dijital pazarlama ve yazılım araçları vasıtasıyla büyütülmesi için kullanılan bir kavramdır. Fakat bu büyüme 1000'lerce kat veya 1.000.000'larca kat olabilir. Bir sınırı yoktur. Twitter, Airbnb, Zynga, Zillow gibi bir çok şirket 0 sermaye ile milyonlarca kat büyümüşlerdir. Kavramın ilgi çekiciliği ve gerekliliğine ters oranda bilimsel araştırma mevcuttur. Literatür çalışmasında bilimsel bir makaleye ulaşılamamıştır. Çalışmanın amacı, Büyüme Korsanlığı kavramını açıklamak, derlemek ve bilimsel literatüre kazandırmaktır. Kavram, küçük işletmelere, en büyük işletmeler arasında yer almayı vaat ettiğinden dolayı; “Kurtuluş Savaşı” metafor olarak kullanılmıştır. Makalede, mühendislik konu alanını ilgilendiren spesifik bilgilere ve analizlere detaylı olarak değinilmemiştir. Bilimsel kaynak yokluğundan dolayı, genellikle internet kaynaklarına başvurulmuştur. Alan yazın tarama metodu ile yapılan araştırmada 3 temel sonuca varmıştır: 1. Büyüme korsanlığı, tıpkı internet gibi sınırsız içeriğe sahiptir. İlgili konuların tasnif edilmesine ve düzenli bilgiye ihtiyaç artmaktadır. Konu hakkında bilimsel kaynak azdır. Kavram bilimsel literature kazandırılmalıdır. 2. Etik dışı eylemleri önleyici mekanizmalar barındırmayabilir veya etik dışılığı özendirebilir. Siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış ve bilgi ekonomisi hukukunu eksiksiz olarak işleten ülkeler bünyesinde yasal uygulama bulmalıdır. 3. Büyüme korsanlığı konusunda yapılan çalışmalar, sadece pazarlama ve mühendislik bakış açısıyla kalmamalı ve multidisipliner bir anlayış kazanmalıdır.

Last modified: 2016-07-16 07:56:09