ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hınıs ( Erzurum, Doğu Anadolu) Yöresindeki Volkano-Sedimanter Yolüstü Formasyonu Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri

Journal: MTA Dergisi (Vol.146, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-79

Keywords : Hınıs (Erzurum); Ostrakod; Tatlısu-Oligohalin; Acısu; sistematik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Erzurum İli güneydoğusunda, Hınıs İlçesi yakın civarında yüzeyleyen volkano-sedimanter Yolüstü formasyonu; çakıltaşı, marn, aglomera, kiltaşı, tüfit, kum-çakıl-bitki kırıntılı traverten kireçtaşı, gölsel kireçtaşı ve tüflü-killi kireçtaşından oluşmaktadır. Bu formasyon içerisinde bitki kırıntılı sert traverten kireçtaşları ile yumuşak tüflü-killi kireçtaşı litolojisinin bulunduğu kesimler özellikle seçilmek suretiyle 3 adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. Bu kesitlerden alınan yıkama örnekleri incelenip değerlendirilmiş, acı ve tatlı su koşullarını yansıtan ostrakodlar bulunmuştur. Birimde genellikle Ponto- Kaspik havzaya özgü olan 5 ostrakod cins ve 12 türü tanımlanmış olup, sistematik konumları verilmiştir. Ayrıca rekristalize görünümlü tüflü-killi, pekişmiş sert kireçtaşı seviyelerinden iyi korunamamış 2 gastropod cinsi ve 1 türü, 1 pelesipod türü olmak üzere, az sayıda mikro mollüskler bulunmuştur. İstif içerisinde Leptocythere (Amnicythere) cf. litiva Livental, Tyrrhenocythere bailovi (Suzin), Loxoconcha granulata Sars, L. cf. diligena Kulieva, L. agilis Ruggieri, Candona (Caspiocypris) araxica Freels, C. (Caspiocypris)erzurumensis Freels, C. (Caspiocypris) aff. alta (Zalanyi), C. (Typhlocypris) amblygonica Freels, C. (Candona) parallela pannonica Zalanyi, C. (Candona) burdurensis Freels, C. (Candona) candida (O.F.Müller), C. (Candona) sp. 1 Freels gibi ostrakod ve Valvata piscinalis (O.F.Müller), Viviparus sp. gibi gastropod, Dreissena polymorpha (Palas) gibi pelesipod cins ve türleri tanımlanmıştır. Başlıca fosil ortamları için Leptocythere ve Tyrrhenocythere acısu, Loxoconcha mesohalin, Candona (Caspiocypris), C. (Typhlocypris) oligohalin , Candona (Candona), Valvata, Viviparus ve Dreissena tatlısu ortam koşulları göstermektedir.

Last modified: 2013-12-02 02:35:56