ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. TAŞA YAZILAN ZAFER, ANTALYA İÇKALE SURLARINDAKİ SELÇUKLU FETİHNÂMESİ

  Authors: Serkan KILIÇ

 2. KUŞAKLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZİK TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEBEK PATLAMASI VE Z KUŞAKLARI ÜZERİNE PYTHON ANALİZİ

  Authors: Ece ÜNÜR Asiye TUNAR

 3. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ, ÇOCUKLARIN ARİTMETİK İŞLEMLERLE İLGİLİ HATALARINI TEŞHİS ETME DURUMLARI VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Authors: Ersin PALABIYIK Neşe TERTEMİZ

 4. MEDYADA KADIN İSTİHDAMININ TEMSİLİ VE REKLAMLARDAKİ KADIN İMAJI ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ANALİZİ

  Authors: Ahmet Buğra KALENDER Kubilay AKSUN Melis HIDIR Şerafettin DEDEOĞLU Esin ZENGİN TAŞ Semih SALMAN

 5. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Authors: Furkan BİLGİLİ

 6. JAKOBENİZMİN PRATİK SİYASETE ETKİSİ: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİM

  Authors: Elif Nagihan TÜRKÖZ

 7. DİJİTAL İLETİŞİM, DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE YAŞLANMA: KOVİD-19 SÜRECİ İLE YAŞANAN DİJİTAL BÖLÜME VE UÇURUMLAR ÜZERİNE

  Authors: Berrin BALAY TUNCER

 8. SOSYAL MEDYAYA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: EKONOMİK VE SİYASİ BİR GÜÇ OLARAK SOSYAL MEDYA

  Authors: Zeynep Burcu ŞAHİN

 9. SELÇUKLULAR VE OSMANLI’DA KADINLARIN KURDUĞU VAKIFLAR

  Authors: Esra SAR

 10. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİNDE DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ALANI LİSANSÜSTÜ TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI (1946-2021)

  Authors: Özgül KÜÇÜKASLAN