ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Searching Research Papers

Keywords From

Searching Results

 1. Magnesium Deficiency Can Be a Sign for Predisposition to Diabetes/Magnezyum Eksikliği Diyabet Hastalığına Yatkınlıkla İlişkili Bir İşaret Olabilir

  Authors: Cenk KIĞ Ahmet ÖZKAN Nilsu KALAYCI Buğrahan ŞİMŞEK Varol GÜLER Şeref Kamil BASMACIOĞLU Gülşen UZ Ayşegül TOPAL SARIKAYA

 2. Cancer Attributable to Occupational Exposures in Textile Industry/Tekstil Endüstrisinde Maruziyet Nedeni ile Kanser Olguları

  Authors: Bekir TURAN

 3. Comparison of pregnancy rates through ICSI-ET with ejeculated sperm, testicular sperm with microscopic testicular sperm sperm extraction and with conventional sperm extraction

  Authors: Tuğçe ÇELİK Meriç KARACAN Nurten DAYIOĞLU Tülay İREZ

 4. Bitkisel Kaynaklı Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri/Herbal Dietary Supplements and Their Interaction With Drugs

  Authors: Tuba KARAARSLAN Elif ÖZDEMİR Sıdıka SUNGUR

 5. Sağlığın Bir İnsan Hakkı Olarak Benimsenmesinin Koşulları/Conditions for the Adoption of Health as a Human Right

  Authors: Selçuk EREZ

 6. Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon

  Authors: Ali Bestemi KEPEKÇİ

 7. Kriyoprezerve Blastokist Transferi Sonrasında Rüptüre Olmamış Bilateral Ektopik Gebelik – Olgu Sunumu

  Authors: Ziya ÇEBİ Akın USTA Erkan ERDEM Murat ULUG Meriç KARACAN

 8. The Role of Combination of Three-Phase Bone, Labeled Leukocyte and Bone Marrow Scintigraphy in the Diagnosis of Periprosthetic Infections

  Authors: Selda YILMAZ

 9. İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

  Authors: Oya BOZKURT Mine ÖZKAN

 10. Acinetobacter baumannii 'nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

  Authors: Derya Bayırlı TURAN