ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.4, No.2

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2015-04-15

 1. Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Bulanık Vikor Uygulaması

  Authors: Mevhibe AY TÜRKMEN; Tamer BİLDİK

 2. Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği (Demographic Factors That Effect Employees’ Subjective Well-Being: Antalya Province Evidence From Hotel Industry)

  Authors: Gülseren YURCU; Hakan ATAY

 3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye`deki Sahte Fatura Kullanımı Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Alpaslan YAŞAR

 4. Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Algılarının Motivasyonlarına Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

  Authors: Mahmut AKBOLAT; Meryem TURGUT; Gamze ÖVER

 5. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerin Kırgızistan Bağlamında Değerlendirilmesi

  Authors: Pelin ÜNLÜLER ARABACI

 6. Piyasa Ekonomisinin İki Zayıf Rotası: Afganistan ve Kırgızistan

  Authors: İrfan KALAYCI

 7. «Замана» агымынын изилдениши

  Authors: Гулзат НУРДИН КЫЗЫ

 8. Lise Öğrencilerinin Uyum Bozucu Şemalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Kırgızistan ve Türkiye Örneği

  Authors: Kadir Burak SALİMOĞLU

 9. İsmet İnönü’nün Eğitim Felsefesi (Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz)

  Authors: Erdal TOPRAKÇI; Gözde YILMAZ

 10. Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

  Authors: Cavit YAVUZ; İbrahim KAYNAR