ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.6, No.2

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2017-04-15

 1. ERZİNCAN DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Authors: Fatih AYDOĞDU

 2. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİME OLAN İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Authors: Merve Lütfiye ŞENTÜRK; Hakan DÜNDAR

 3. BİŞKEK TÜRK İLK VE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN "OKUL" KAVRAMI ALGILARINA İLİŞKİN METAFORLARIN İNCELENMESİ

  Authors: Mehmet GÖK

 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HEMŞEHRİLİK TUTUM ÖLÇEĞİ KIRGIZCA FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

  Authors: Yücel ÖKSÜZ; Melek BABA ÖZTÜRK

 5. FAHREDDİN ER-RAZÎ’NİN TEFSİR-İ KEBİR’İNDE BİR ULUMU’L KUR’AN BAHSİ OLARAK MUHKEM VE MÜTEŞABİH ÂYETLER

  Authors: Enver BAYRAM

 6. ASİL-VEKİL ARASINDAKİ KAYIRMACILIĞIN VEKÂLET MALİYETLERİ İLE İLİŞKİSİ

  Authors: Bilge Timuçin EKİNCİ

 7. AZERBAYCAN`DA BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SAHİPLİK DUYGUSU ANALİZİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

  Authors: Metanet MEMMEDOVA; Şahin EKBER

 8. MESLEK MENSUPLARININ GÖZÜNDEN KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA

  Authors: M. Gürol DURAK; Emin YÜREKLİ

 9. ТҮРКИЯ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН САЛЫК СИСТЕМАЛАРЫНЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАЛИЗИ

  Authors: Metin BAYRAK; Serhat ATMACA

 10. TÜRKİYE’DE VERGİ MÜFETTİŞLERİ PERSPEKTİFİNDEN VERGİ DENETİMİNDE SORUNLAR: İSTANBUL, TEKİRDAĞ, EDİRNE VE KIRKLARELİ’DEN BULGULAR

  Authors: İbrahim ORGAN; Fatih ÇAVDAR

 11. MESLEK YÜKSEKOKULLARI HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ALIŞKANLIĞI: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE

  Authors: Cevit YAVUZ

 12. SOSYAL MEDYADA KÜLTÜREL SERMAYE ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Authors: Murat SEYFİ

 13. A STRUCTURAL ANALYSIS OF N.V. GOGOL'S ‘THE OVERCOAT’

  Authors: Recep YILMAZ

 14. YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİNUZAKTAN EĞİTİME ENTEGRASYON SÜRECİNDE SANAL SINIF ORTAMLARI: ATAUZEM ÖRNEĞİ

  Authors: Yusuf DEVRAN; Türker ELİTAŞ

 15. KIRGIZİSTAN’DA GÖÇ VE GÖÇÜN NEDENLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

  Authors: Hayati BEŞİRLİ; Serdar GERİ; Ali ÜNAL; Erdal AKSOY

 16. RELIGIOUS AND POLITICAL AUTHORITY IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA: CHALLENGES AND PROSPECTS

  Authors: Kamel ALBOAOUH; Jon MAHONEY