ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Restorations, Excavations and Researches Carried out in Edirne Imperial Palace in 2011 /// Edirne Yeni Saray Kazısı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) 2011 Yılı Çalışmaları

Journal: SANAT TARİHİ DERGİSİ / Journal of Art History (Vol.24, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 73-106

Keywords : Ottoman Empire; Edirne; Palace; Ottoman Architecture; Life in the Palace; Osmanlı İmparatorluğu; Edirne; Saray; Osmanlı Mimarisi; Sarayda yaşam;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Other than two significant palaces built in Edirne during the Ottoman era, the Saray- ı Atik (Old Palace) and the Saray-ı Cedîd-i Âmire (New Imperıal Palace). The building program of the New Imperial Palace (Saray-ı Cedîd-i Âmire) started in the last years of Murad II's reign, in what is today the Sarayiçi Quarter of Edirne to the west of the Tunca River and eventually became a large complex with extensions and renovations dateable to almost every era. This palace, significant portions of which were built during the reign of Mehmed II (1451-1481), was comprised of nearly a hundred structures with various functions and was spread over a vast expanse. The New Imperial Palace (Saray-ı Cedid-i Amire), remained in use for centuries and was witness to many important historical events (e.g. Mehmed IV's circumcision feast, the Ottoman-Russo Wars and the Balkan Wars, etc.). In the closing decades of the 19th and early 20th centuries, during the 1877-78 Ottoman-Russo War and the 1910-1912 Balkan Wars, the palace suffered much destruction and many of its buildings were destroyed. From the documents and publications at hand we know that Edirne's New Imperial Palace (Saray-ı Cedîd-i Âmire) was comprised of: 117 Chambers, 21 Divanhanes, 18 Hamams, 8 Mescits, 17 Doors, 13 Dormitories, 4 Cellars, 5 Kitchen, 17 Pavilions ve 6 Bridges. Doubtlessly, these figures are going to be more credible after the examination of archival documents and the excavations currently being carried out in the field are completed.]]] [[[TR= Edirne'de Osmanlı Dönemi'nde inşa edilmiş iki önemli saray; Eski Saray (Saray- ı Atik) ve Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) bulunmaktadır. Edirne Yeni Saray; Edirne'nin Sarayiçi olarak adlandırılan bölgesinde, Tunca Nehri'nin batısındaki alanda, II. Murad'ın saltanatının son yıllarında, 1450 yılında inşa edilmeye başlanmış ve hemen her dönemdeki ilave ve onarımlarla büyük bir kompleks haline gelmiştir. Pek çok yapısı II. Mehmed (1451-1481) zamanında inşa edilen ve bünyesinde çok farklı işlevli yaklaşık 100 civarında yapıyı barındıran bu saray, oldukça geniş bir alana yayılmaktaydı. İmparatorluğun Yeni Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire), yüzyıllar boyunca kullanımda kalmış ve pek çok önemli olaya (örn. IV. Mehmet'in sünnet şöleni, Osmanlı- Rus Savaşları ve Balkan Savaşları, vb.) şahit olmuştur. 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarında, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı ve 1910- 1912 Balkan Savaşları sırasında, Saray tahribata uğramış ve birçok yapısı yıkılmıştır. Kaynak ve yayınlardan öğrendiğimize göre Edirne Yeni Saray'ın; 117 Oda, 21 Divanhane, 18 Hamam, 8 Mescit, 17 Kapı, 13 Koğuş, 4 Kiler, 5 Mutfak, 17 Kasır ve 6 Köprü'den meydana geldiği anlaşılmaktadır. Kuşkusuz bu bilgiler, arşiv belgeleri üzerindeki incelemeler ile sahada yapılacak kazı ve araştırmalarla daha sağlıklı hale gelecektir.

Last modified: 2017-01-15 23:34:48