ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Journal: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" (Vol.6, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 33-37

Keywords : інвестиції; державне регулювання; енергетична галузь; ефективність; енергетичний ринок.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Зменшення рівня енергетичної залежності нашої країни, збільшення частки альтернативних джерел енергії потребує відповідного інвестиційного забезпечення. Метою статті є аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення енергетичної галузі України та розробка пропозицій щодо підвищення його ефективності. У процесі наукового дослідження використовувалися наступні методи: факторний аналіз ? при виявленні впливу факторів на основні показники функціонування енергетичної галузі України; експертних оцінок ? з метою формування пропозицій щодо підвищення ефективності інвестиційного забезпечення енергетичної галузі; структурно-системний аналіз ? для визначення основних тенденцій функціонування енергетичної галузі. Досліджено основні показники, які характеризують функціонування енергетичної галузі України, її інвестиційне забезпечення. Проаналізовано світовий досвід інвестиційного забезпечення енергетичної галузі. Зазначено, що сучасний етап розвитку енергетичної галузі України характеризується наявністю комплексних проблем: дефіцит фінансових ресурсів, зношеність основних фондів, неефективне використання енергоресурсів, низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій. Аналіз статистичної інформації та узагальнення літературних джерел засвідчило, що зношеність виробничих фондів становить понад 60%, а частка інвестицій у розвиток енергетики складає близько 1%.

Last modified: 2017-02-08 21:15:20