ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KİMMER KÜLTÜRÜNE BİR BAKIŞ

Journal: Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (Vol.18, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 205-224

Keywords : Kimmer; Çernogor grubu; Novoçerkask grubu; Karadeniz etrafı; göçebe;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Güneydoğu Avrupa'da ilk göçebe arkeolojik kültürünün yaratıcıları olan Kimmerler ve onların yarattıkları arkeolojik kültür uzun süre tartışma konusu olmuş ve bu günümüze kadar devam etmiştir. Ural'dan Doğu Avrupa'ya dek ve Karadeniz etrafından Anadolu'ya ve Azerbaycan üzerinden Yakındoğu'ya yayılmış (Resim 2a) göçebe kültürün Kimmerler tarafından yaratıldığını savunanlar ve onlara karşı çıkarak bu kültürün Kuzey Kafkas yerel halklarına ait olduğunu esaslandırmaya çalışanlar da vardır. Bu tartışmalara açıklık getirilmesi Kimmer probleminin çözülmesine ve en önemlisi Kafkas, Karadeniz, Anadolu, Yakın Doğu etki ve ilişkilerinin aydınlatılmasına yardımcı olabilir.

Last modified: 2017-07-05 17:06:19