ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО МЕТОДУ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМАНО З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Journal: Control, Navigation and Communication Systems (Vol.4, No. 44)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 133-137

Keywords : оптико-електронне зображення; сегментування; еволюційний метод; оцінка якості; система спостереження; інформаційний показник; відстань Кульбака-Лейбнера; масштаб зображення;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проведено сегментування еволюційним методом зображення, що отримане з бортових систем оптико-електронного спостереження. Для оцінки ефективності еволюційного методу сегментування у якості порівняльного методу обраний метод виділення контурів Канні. Проаналізовані відомі показники оцінки якості сегментування оптико-електронних зображень. У якості показника оцінки сегментування еволюційним методом і методом Канні обрано інформаційний показника – відстань Кульбака-Лейбнера. Наведена залежність інформаційного розходження(виграшу) Кульбака-Лейбнера від зміни масштабу зображення для двох методів сегментування. Встановлено, що сегментування еволюційним методом дає виграш у значенні інформаційного показника на 7-16%.

Last modified: 2017-07-24 04:29:29