ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОНВЕРТАЦІЇ ГОЛОСУ

Journal: Control, Navigation and Communication Systems (Vol.3, No. 43)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 124-128

Keywords : вокодер з лінійним предикатом; пакетне вейвлет-перетворення; нейронна мережа радіально-базисних функцій та нейронна мережа загальної регресії; метод головних компонент;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Система конвертації голосу формулює функцію конвертації специфічних характеристик початкового голосу до відповідних характеристик цільового голосу. В цій статті використовуються такі характеристики голосу: форма вокального тракту, форма збуджувального сигналу (імпульс голосової щілини) та просодичні характеристики (енергія, висота тону). Проведено порівняння функцій конвертації реалізованих за допомогою нейронної мережі радіально-базисних функцій та нейронної мережі загальної регресії. Реалізовано новий метод виявлення аномальних значень в наборі даних.

Last modified: 2017-07-24 04:33:13