ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Control, Navigation and Communication Systems >>

Vol.3, No.43

Publisher: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Publishing Date: 2017-05-17

 1. ШТРИХИ БІОГРАФІЇ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ДО 120-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ

  Authors: О.В. Шульга;В.В. Борщ

 2. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИНАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

  Authors: В.П. Дорогобід;С.В. Козелков;М.К. Бороздін

 3. АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

  Authors: В.В. Борщ;О.Б. Борщ;О.В. Шульга

 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

  Authors: В.М. Галай

 5. КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРОБНИЧІ СЕРЕДОВИЩА

  Authors: В.Г. Здановський;В.В. Коваленко;В.А. Глива

 6. СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  Authors: С.Г. Кислиця;Г.М. Кожушко

 7. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛА ПО СЕКЦІЯХ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МАШИН НЕПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК

  Authors: А.М. Мінтус

 8. СИНТЕЗ ВИЯВЛЮВАЧА ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СИГНАЛІВ ЗАПИТУ НЕСИНХРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

  Authors: І.В. Свид;І.А. Штих

 9. ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ДЖЕРЕЛ ДО НЕЛІНІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

  Authors: Г.В. Тамахін;В.Д. Дзівіцький

 10. РОЙОВИЙ МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  Authors: В.Г. Худов;І.А. Хижняк;О.А. Петров

 11. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТУ

  Authors: М.Л. Шуляк;А.Т. Лебедев;М.П. Артьомов;В.П. Мальцев

 12. ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИЗВЕСТНЫМ ТРЕНДОМ

  Authors: Ю.Н. Корж;А.И. Тыртышников;М.А. Маврина;В.Н. Курчанов

 13. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОНЯТИЙ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ

  Authors: В.А. Лещинский;И.А. Лещинская

 14. АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ УКРАЇНИ ЗА ПИТОМИМ ОПОРОМ ҐРУНТУ ПРИ ОРАНЦІ

  Authors: О.Ю. Ребров

 15. АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ

  Authors: В.В. Бєрковський;О.С. Безсонов

 16. ФАКТОРИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

  Authors: Б.М. Резанов;С.С. Бульба;Д.В. Шокотько

 17. ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

  Authors: О.О. Стрельницький

 18. ПОБУДОВА СМАРТ-СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ RASPBERRY PI

  Authors: М.В. Веселовський

 19. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ПРИ ІНЖЕНЕРНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ

  Authors: Н.В. Єрмілова;О.С. Остапенко

 20. ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ

  Authors: В.В. Жебка;С.М. Шевченко;В.В. Онищенко

 21. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Authors: Н.Г. Кучук;С.М. Нечаусов

 22. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КЛАСТЕРУ НЕРЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ CASSANDRA

  Authors: Д.Д. Левченко

 23. МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Authors: Д.Е. Лисенко

 24. КОНСТРУЮВАННЯ ЛІНІЙОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМЕННОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТРИК ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОДУ

  Authors: І.О. Мартінкус;М.В. Ткачук;Р.О. Гамзаєв

 25. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЗАДАНИЙ В ДВУХУРОВНЕВОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД POSTGRESQL

  Authors: С.В. Минухин

 26. КОМПЛЕКС ІНТЕРАКТИВНИХ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ ЗАСОБАМИ BLENDER

  Authors: А.О. Москаленко;Г.В. Сокол;Ю.В. Глуховець;В.В. Варич

 27. СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОБРОБКИ ДАНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

  Authors: А.І. Обод

 28. MODERN DATA TRANSMISSION SYSTEM

  Authors: A.V. Prischepa

 29. ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖ IOT-ПРИСТРОЯМИ, ЩО ПОЄДНАНІ ТРАНСЛЯЦІЄЮ МЕРЕЖЕВИХ АДРЕСІВ

  Authors: С.О. Сілін;І.В. Шостак

 30. МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ ПРОМІЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

  Authors: В.М. Ткачов

 31. МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ОБРОБКИ ЗАПИТУ СИСТЕМ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

  Authors: О.М. Чаузов;В.Б. Кононов;Н.В. Лукова-Чуйко

 32. НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОНВЕРТАЦІЇ ГОЛОСУ

  Authors: Д.Ю. Яцина

 33. АНАЛІЗ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ЗАШУМЛЕНОСТІ СИГНАЛІВ

  Authors: М.М. Гонтар;А.М. Сільвестров;Д.М. Нелюба

 34. МУЛЬТИСТАНДАРТНА СИСТЕМА ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Authors: І.І. Слюсарь;В.І. Слюсар;В.Г. Смоляр;С.В. Волошко

 35. ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОНІВ ПЛАЗМОВОЇ ОБОЛОНКИ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ТА ЗАТУХАНЬ СИГНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ КОСМІЧНИМ АПАРАТОМ

  Authors: О.В. Шефер

 36. МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ З ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ

  Authors: А.В. Шишацький;К.М. Гриценок;В.К. Чумак;А.А. Завада