ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hızlandırıcılardan Yayınlanan Çatı Radyasyonunun Uzaklığa Bağlı Doz Değerleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.7, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 9-14

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Yeterli zırhlama durumlarının çoğu yatay doğrultuda sağlandığı için, ince çatı zırhı, bazı hızlandırıcılarda uğraşılan önemli bir problemi göstermektedir. Çatı radyasyonu, hareket doğrultusu yukarı doğru yer yüzeyine yakın yerlerde oluşan ve sonra atmosferdeki moleküller tarafından geri saçılan radyasyon (genellikle nötronlar) için kullanılan bir terimdir. Hızlandırıcı çevresinde yaşayan halk, bu radyasyondan etkilenebilir. Bu etkiyi belirlemek için, nötronların havada yer değiştirme hesapları sık sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yüksek enerjili hızlandırıcılardan yayınlanan çatı radyasyonunun uzaklığın bir fonksiyonu olarak doz değerleri hesaplandı. Anahtar kelimeler: Hızlandırıcılar, çatı radyasyonu, doz değerleri. Abstract: Thin roof shielding has represented a serious problem that plagued a number of accelerators, because in most cases sufficient shielding must be provided in the horizontal direction. Skyshine is the term used for radiation (usually neutrons) that originates near the surface of the earth with an upward velocity and then is scattered back by the molecules in the atmosphere. The public around the accelerator may be irradiated. To estimate this exposure, tabulated solutions of the transport of neutrons through the air are frequently used. In this study, we calculated the dose values as a function of distance of skyshine radiation from high-energy accelerators. Key words: Accelerators, skyshine radiation, dose values.

Last modified: 2017-08-02 17:54:10