ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИНОРОБСТВА

Journal: Food Industry Economics (Vol.9, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 3-10

Keywords : експортно-імпортна діяльність; підприємства виноробної промисловості; єм- ність ринку; ступінь відкритості ринку вина;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено стан експортно-імпортної діяльності підприємств виноробної промислово- сті. На основі отриманих результатів виділено сучасні ризики, які необхідно враховувати при антикри- зовому регулюванні для забезпечення належного рівня експортної спроможності підприємств виноро- бної промисловості. Доведено, що регуляторний вплив на розвиток виноградарства та виноробства слід зосереджувати, з одного боку, на безпосередній роботі із споживачем, а з іншого – на реструкту- ризації імпорту країни інструментами державного менеджменту.

Last modified: 2018-01-14 04:28:21