ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

Journal: Food Industry Economics (Vol.9, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-34

Keywords : оцінка ризиків; управління ризиками; промисловість; ризикоутворюючиий чинник; чинник-симптом; рівень ризику.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовані підходи до оцінки ризикованості діяльності підприємств та запропонований ав- торський підхід до проведення оцінки рівня довгострокового ризику на основі аналізу системи показ- ників групи підприємств. Апробація методики була проведена на основі даних фінансової звітності дев'ятнадцяти підприємств хлібопекарської промисловості України: оцінений рівень їх довгострокового ризику, проведене відповідне ранжування підприємств та визначені основні напрямки їх розвитку в контексті розв'язання проблеми мінімізації рівня ризикованості діяльності.

Last modified: 2018-01-14 04:32:45