ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Кан-дөбөдөгү археологиялык казуулар

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 1-21

Keywords : Han-Tepe; arkeolojik buluntu; Karahanlılar; Türk Kağanlığı; Ortaçağ.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Manas Üniversitesi 2010 yılı itibarı ile Teskey Ala-Too'nun (Isık Göl'ün güneyinde bulunan Tanrı Dağları) Ton Bölgesindeki Karahanlılara ait Kan-Döbö şehir kalıntılarını araştırmaya başlamıştır. Akeolojik eserler bakımından oldukça zengin olan Han Tepe kurulduğu ilk dönemlerden itibaren önemli kişilere ve hükümdarlara ev sahipliği yapmıştır. Şehir, Gök Türkler ve Karahanlılar döneminde de önemini korumuştur. Han Tepe şehri kalıntısında yürüttüğümüz araştırmaların temel amaçların birisi de, Ortaçağda yerleşik hayata geçerek kaleler inşa eden halkların kültürünü araştırmaktır. Bununla birlikte şehirleşmeye, el anatlarına, metal işletmeciliğine, hayvancılığa ve epigrafik eserlere ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşılmıştır. Buluntulaın önemli bir bölümünü ise kaya yazıları oluşturmaktadır. Henüz tam anlamı ile okunmayan bu kaya yazıları atalarımızın yazı medeniyetinin aydınlatılması için aynak olarak kullanılabilir. Belki de bazılarında önemli tarihi bilgiler yer almaktadır.

Last modified: 2018-03-28 03:16:53