ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SERKAN ŞEN. KÖRÜM BİTİG: ESKİ UYGURCA FAL KİTABI, KESİT YAYINLARI, İSTANBUL, 2017, s. 166, ISBN: 978-605-9408-35-6

Journal: ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD) International Journal Of Turkic Dialects Research Международный Журнал Исследований Тюркских Наречий (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 499-505

Keywords : Eski Uygurca; Fal Kitabı; Uygur Türkleri.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tanıtımını ve değerlendirmesini yapmaya çalıştığımız eser, W. Bang ve A. V. Gabain tarafından 1929'da yayımlanan, daha sonra R. R. Arat, S. Tezcan ve M. Knüppel tarafından üzerinde çalışılan Türkische Turfan-Texte serisinin ilk cildinin yazar tarafından farklı isimlendirilmiş ve yeniden neşredilmiş şeklidir. Bunlardan Bang - Gabain, Arat ve Şen'in çalışmalarında metnin tamamı, diğer çalışmalarda ise metnin bir bölümü neşredilmiştir. Yazar bir fal kitabı olan bu eser hakkında geniş bilgiler vermenin yanında, metindeki bazı tartışmalı noktalarla ilgili düşüncelerini ifade etmiş ve yeni yaklaşımlarda bulunmuştur. İncelediğimiz çalışmanın belki de en önemli özelliği, eserle ilgili daha önce yapılan çalışmaların değerlendirilmiş olması ve aynı hususlar üzerine farklı görüşlerin okuyucuya bir arada sunulmasıdır. Biz bu incelememizde “Körüm Bitig” adlı eserin tanıtımını yapmanın yanında, daha önce metinlerin tamamının neşrinin yapıldığı iki çalışma ile bu çalışmayı karşılaştırarak farklı okuyuşları belirteceğiz.

Last modified: 2018-10-10 21:51:00