ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Millî Olan Yerli Değildir / The National One is not native

Journal: Turan (Vol.12, No. 34)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-8

Keywords : Millî ve Yerli; Totalitarizm; Kitle psikolojisi / National and Indigenous; Totalitarism; Mass psychology;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede, son zamanlarda Türkiye'de yeni bir zihin yönlendirmesine yönelik çabalar anlatılmaktadır. Bu yönlendirme birbirine çok yakın iki kavram üzerinden yapılmaktadır: yerli ve millî. Ancakbirbirine yakın olan bu iki kavram (Yerli ve Millî) içerik ve sonuçları açısından çok farklıdır. Kitle psikolojisi açısından manipülasyon yapmaya uygun olan bu iki kavram, toplumu dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu makalede, iki farklı kavramın, toplumu dönüştürmede nasıl kullanıldığı ve algı oluşturulduğu incelenmektedir.

Last modified: 2018-11-14 04:30:51