ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SİYASİ PARTİLERDE ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİNİN PARTİ İÇİ DEMOKRASİDEKİ ROLÜ VE TÜRK SİYASİ PARTİLER KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Journal: Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Necmettin Erbakan University Faculty of Law Review) (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 21-34

Keywords : Siyasi Partiler; Aday Belirleme Yöntemleri; Parti İçi Demokrasi; Parlamenter Hükümet Sistemi; Başkanlık Hükümet Sistemi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Siyasi partiler hukuku kapsamında parti içi demokrasi kavramı büyük önem arz eder. Parti içi demokrasi de kendi içerisinde birtakım konu başlıklarına ayrılır. Siyasi partilerde aday belirleme yöntemleri, parti içi demokrasinin sağlanması bakımından bu konu başlıklarından birisidir. Bugün, iki hükümet sistemi uygulamada ön plana çıkmaktadır: Parlamenter hükümet sistemi ve başkanlık hükümet sistemi. Aday belirleme yöntemlerini anlamak adına hükümet sistemleri üzerinden yapılan bir inceleme, dünya üzerindeki birçok uygulama adına fikir verecektir. Bu bağlamda bu iki hükümet sisteminin de saf haliyle uygulandığı iki temel ülke vardır: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu çalışmada ABD ve İngiltere örnekleri incelenip, Türkiye uygulaması da göz önünde bulundurularak Siyasi Partiler Kanunu kapsamında aday belirleme yöntemleri bakımından değişiklik önerileri getirilmeye çalışılmıştır

Last modified: 2019-02-18 04:23:26