ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОТЕСТАРНІ МЕХАНІЗМИ ВИРОБНИЦТВА "КАРТИНИ СВІТУ"

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.117, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-44

Keywords : влада; мова; розум; "картина світу"; реальність; істина;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено механізми виробництва реальності практиками влади. Розкрито взаємозалежність зникнення реальності від розширення тіла влади. Встановлено, що поширення владних відносин опосередковується розсудковим способом світосприйняття і мислення. Подібний спосіб відношення до світу спричиняє домінування принципу релятивізму, відповідно до якого правильним є те, що сприяє зростанню влади. В такому випадку відбувається девальвація понять "істина" і "реальність".

Last modified: 2019-05-28 16:11:58