ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФІСКАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.119, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 116-130

Keywords : фіскальна ефективність; податкова система; податкова полі­тика; імпліцитні ставки; тіньова економіка;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Висвітлено та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення фіскаль­ної результативності та ефективності податкової системи. Проведено оцінювання податкового наван­таження на працю та споживання у 2001–2017 рр., здійснено компаративний аналіз значень відповідних показників в Україні та країнах-членах ЄС. Ідентифіковано ос­новні фактори, які впливають на фіскальну значимість ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб.

Last modified: 2019-05-28 18:15:12