ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sosyal Bilimlerde Edilgen Dil Kullanımı Üzerine Bir Tartışma: Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Örneği

Journal: Sosyoloji Notları (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 195-209

Keywords : Edilgen dil; Kadına yönelik şiddet; Erkek şiddeti; Linguistik/Dilsel kaçınma; Mağduru suçlama;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Dil, sadece bir iletişim aracı değil aynı zamanda toplumsal güç mücadelesinin alanlarından biridir. Öyle ki, bir toplumsal olguyu nasıl tanımladığımız dikkatimizi nereye yönlendireceğimizi, nasıl düşüneceğimizi ve nasıl davranacağımızı etkileyebilmektedir. Bir sosyal olguyu irdelerken, ortada açık failler olduğu halde öznesiz edilgen dil kullanmak, gücün kullanımını gizlemek anlamına gelir, çünkü bu durumda davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilecek failler tanımlamamış oluruz veya faili tartışma dışı bırakırız. Makalede, bu perspektifle, kadına yönelik erkek şiddeti üzerine yazılmış olan metinlerde faili tartışma dışı bırakan yaygın edilgen kalıpların işlevini sorguluyorum. Bu alanda faili tartışma dışı bırakan dilsel kaçınma eğilimlerini irdelemek güncel sosyal sorunları anlamaya ve çözümlemeye çalışırken bizi sınırlayan hegemonik çerçeveyi tanımamıza yardımcı olmaktadır.

Last modified: 2019-06-01 07:23:30