ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Emeviler Döneminde Fars Bölgesi ve Şiraz Şehri

Journal: Journal of History and Future (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 131-141

Keywords : Fars Bölgesi; Şiraz; Şehir Tarihi; Emeviler;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hz. Ömer döneminde başlayan ve Hz. Osman döneminde devam eden İslam fetihleri, Hz. Ali döneminde yaşanan iç karışıklıklardan dolayı durmak zorunda kalmıştı. İslam tarihi açısından çok sıkıntılı geçen bir sürecin arkasından idareyi eline alan Emevi Hanedanı saltanat haline dönüş- türdükleri idare sistemi ile İslam Devleti'ni Arap hanedan devletine dönüştürmüştür. Emevilerin bu hâkimiyet anlayışının meşru bir temele dayandırılması hakkındaki tartışmalar, bir süre sonra fetih programının devreye sokulmasıyla bir şekilde askıya alınmıştır. Böylece Emeviler, dış seferler ile hâkimiyet alanını genişleterek askeri garnizonlar kurmayı başarmıştır. Daha sonra da bölgeye Müslümanların iskân edilmesiyle yeni İslam şehirlerinin kurulması sağlanmıştır. Bu çalışmada Fars bölgesinin İslam hâkimiyetine geçişi, bölgede cereyan eden Emevi hâkimiyet mücadelelerinin yansımaları ve bir İslam şehri olarak Şiraz'ın kuruluşu konuları ele alınmıştır

Last modified: 2019-06-11 16:05:59