ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВО

Journal: ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 51-54

Keywords : iнтегрована звітність; розкриття інформації в інтегрованій звітності; інформаційні потреби інвесторів; чинники формування цінності;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті представлено характеристику особливостей змісту і призначення інтегрованої звітності підприємства, наведено основні принципи її побудови. Визначено, що одним з найважливіших завдань висвітлення інформації в інтегрованій звітності має бути задоволення інформаційних потреб існуючих і потенційних інвесторів щодо об'єктивного оцінювання стану та перспектив розвитку підприємства на ринку. Охарактеризовано основні чинники впливу на здатність організації створювати цінність у майбутньому. Виокремлено склад інформації, яку треба розкривати в інтегрованій звітності для зниження ризиків та підвищення ефективності інвестування коштів власниками капіталу, що позитивно впливатиме на інвестиційну привабливість підприємства. Обґрунтовано доцільність формування корпоративної звітності підприємств України за моделлю формування інтегрованих звітів міжнародних компаній.

Last modified: 2019-06-19 03:57:43