ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Journal: ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 76-80

Keywords : комп’ютеризація навчання; сучасні програми комп’ютерної графіки; інтегрований курс;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статті розглянуто методи впровадження інноваційних технологій у навчальний процес при викладанні дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» на кафедрі загальноінженерної підготовки Херсонської державної морської академії, а саме, комп'ютеризацію навчання, що, з одного боку, передбачає використання сучасних програм комп'ютерної графіки, а з іншого, застосування інформаційного середовища, яке не тільки підтримує процес навчання, а й значно впливає на всі компоненти сучасної освітньої системи. Аналіз досліджень в області методики викладання графічних дисциплін і передового досвіду застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі виявляє проблеми, що можуть виникнути в реальних умовах навчального процесу, тому кафедрою зроблено суттєвий крок до пошуку можливих шляхів їх розв'язування. Отже, викладачами кафедри проведено корегування змісту курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка» з урахуванням сучасного напрямку проектування - геометричного моделювання, розробки інтегрованого курсу нарисної геометрії, інженерної й комп'ютерної графіки і єдиних методичних підходів до використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі, з урахуванням міждисциплінарних зв'язків з фаховими дисциплінами нормативної частини навчального плану підготовки майбутніх моряків.

Last modified: 2019-06-19 04:16:47