ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА, УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Journal: ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 192-196

Keywords : доступ до правосуддя; оскарження рішень; дій чи бездіяльності слідчого; прокурора або ухвали слідчого судді;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються теоретичні та практичні питання реалізації права особи на оскарження рішень, дії чи бездіяльності під час досудового розслідування. Дається правова оцінка і вносяться пропозиції щодо вирішення правової проблеми, в силу якої особа через виключність предмету і переліку суб'єктів оскарження обмежена у реалізації гарантованого в міжнародних договорах, ратифікованих Україною, кримінальному процесуальному законодавстві України праві на доступ до правосуддя. Аналізується визначення «суд, встановлений законом», який може розглядати подібні справи, в контексті розмежування юрисдикції загальних судів і адміністративних.

Last modified: 2019-06-19 04:54:14