ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye’de Gerçekleştirilen İnovasyon Odaklı Çalışmalara İlişkin Yazın Özeti: Ampirik Bulgular, Problemler, Öneriler1

Journal: Efil EKonomi Araştırmaları Dergisi (Vol.2, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 60-97

Keywords : İnovasyon Yeteneği; İnovasyon Performansı; Firma Performansı; İnovasyon Yönetimi;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışma, Türkiye'de inovasyon odaklı ampirik çalışmaların sistematik bir özetini vermeyi amaçlamaktadır. Bu özet ile ampirik çalışmaların yoğunlaştığı alanlar, temel bulguları ve bu bulgular ışığında konuyla ilgili veri eksikliği ve üzerine odaklanılması gereken diğer ilgili araştırma konularının tanımlanması hedeflenmektedir. Çalışmanın diğer hedefi firmalar açısından inovasyon önünde beliren engelleri tespit etmek ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır.

Last modified: 2019-07-11 21:30:07