ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Akışkan/Esnek İş Piyasasında Çalışma Değerlerinin Dönüşümü: İşverenlerin Gözünden Yeni Çalışma Düzeninin Değerlendirilmesi

Journal: Sosyoloji Notları (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2-17

Keywords : Akışkan modernite; çalışma; çalışma ahlakı; uzun süreli çalışma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı güvencesizlik ve esneklikle tanımlanan neoliberal (akışkan) ekonomilerde çalışma ahlakında yaşanan dönüşümün işverenlerin perspektifinden gösterilmesidir. İşverenlerin yeni çalışma koşullarına yönelik tutumları, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarını ne yönde yorumladıkları, istikrarsız çalışma koşullarında çalışanlarından bekledikleri ahlaki özellikleri bulup bulamadıkları, uzun süreli çalışma ve emekli olana kadar çalışma gibi Fordist döneme özgü değerlere yönelik görüşleri ele alınmıştır. Bu çerçevede merkezi Ankara'da olan, ulusal ve uluslararası çapta iş yapan, büyük firmaların kurucuları ile yarı yapılandırılmış görüşme formu esas alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Last modified: 2019-09-11 22:30:54